July 2018

ในด้านเภสัชวิทยาโครงสร้างของโมเลกุลทั้งหมดจะไม่เท่ากัน กรอบบางส่วนแสดงออกในธรรมชาติทำให้พวกเขาสนใจนักวิทยาศาสตร์ในการค้นหายาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น หนึ่งในโครงสร้างดังกล่าวซึ่งรู้จักกันในชื่อ ซึ่งเป็นระบบวงแหวนที่หลอมละลายเป็นเรื่องยากที่จะผลิตได้โดยใช้วิธีการทางห้องปฏิบัติการทั่วไปและนักวิจัยส่วนใหญ่ไม่สามารถรับรู้ถึงศักยภาพในการรักษาที่กว้างได้

Read More