เริ่มแล้ว งานเทศกาลวิสาขบูชาโลกของกทม.

กทม.เชิญชวนประชาชนร่วมงานเทศกาลวิสาขบูชาโลก ปี 61 ณ ลานคนเมือง 25-29 พ.ค.นี้ โดยวันนี้จัดพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นประดิษฐานบนมณฑปให้ประชาชนร่วมสักการะ ก่อนอัญเชิญกลับ 29 พ.ค.

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นประดิษฐานบนมณฑป เนื่องในงานเทศกาลวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2561 โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร กทม.ตลอดจนภาคีเครือข่ายการจัดงาน และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธี ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกทม. (เสาชิงช้า)

ทั้งนี้ กทม.ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ในพระสังฆราชูปถัมภ์ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 25-29 พ.ค. 61 ณ บริเวณลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เพื่อเป็นการทำนุบำรุง ส่งเสริม และเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งในด้านวิชาการและการปฏิบัติไปสู่ชาวโลก รวมทั้งเป็นการถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อีกทั้งเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา

สำหรับกิจกรรมสำคัญ วันนี้ (25พ.ค.) เวลา07.45 น.พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากพระบรมมหาราชวัง โดยเคลื่อนขบวนจากถนนราชดำเนินใน ถนนราชดำเนินกลาง ผ่านบริเวณสี่แยกคอกวัว เลี้ยวขวาที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถนนดินสอเข้าสู่ลานคนเมือง จากนั้นเวลา 10.00 น. นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ถวายพระราชกุศลฯ ณ พลับพลาพิธี ลานคนเมือง

ขณะที่เวลา 17.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานพิธีเปิดงาน ณ พลับพลาพิธี ลานคนเมือง โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ข้าราชการ ลูกจ้างและประชาชน ร่วมรับเสด็จฯ

ภายในงานระหว่างวันที่ 25-29 พ.ค.2561 ยังมีกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ อาทิ การเทศน์มหาชาติวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร การสักการะพระพุทธรูปสำคัญ 9 ประเทศ อาเซียน กิจกรรมอภิปรายถ่ายทอดเสียงวิชาการ ทางพระพุทธศาสนา การแสดงส่งเสริมพระพุทธศาสนา (ธรรมะบันเทิง) นิทรรศการส่งเสริมพระพุทธศาสนาโดยมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย การจำหน่ายหนังสือธรรมะ เป็นต้น

สำหรับในวันที่ 29พ.ค.2561 เวลา07.00 น.จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 67 รูป เวลา18.00 น. พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา เวลา 20.00 น. พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสี่มุมเมือง และเวลา21.00 น.พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับพระบรมมหาราชวัง .-สำนักข่าวไทย