จีนเปิดทางไทยยื่นเพิกถอนเครื่องหมายการค้า “หมอนทอง” ภาษาจีนได้

สำนักงานเครื่องหมายการค้า ทบวงกำกับดูแลตลาดของจีน ระบุไทยสามารถยื่นคำร้องขอเพิกถอนเครื่องหมายการค้า金枕头 (จินเจิ่นโถว) ในภาษาจีน ที่แปลว่า หมอนทอง ได้ หลังมีผู้ประกอบการจีนยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในจีน

หลังจากมีกรณีผู้ประกอบการจีนนำคำว่า “หมอนทอง” หรือ金枕头 (จินเจิ่นโถว) ในภาษาจีน ไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศจีน ทำให้ได้ถือครองสิทธิคำว่า “หมอนทอง” ในภาษาจีน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทยและการส่งออกของประเทศ ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เร่งประสานสำนักเครื่องหมายการค้าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน หรือ CTMO เพื่อตรวจสอบข้อมูลด้านกฎหมาย และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยแสดงข้อกังวลในการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า ‘หมอนทอง’ เป็นเครื่องหมายการค้าในจีน ซึ่งถือเป็นคำที่เล็งเห็นถึงคุณลักษณะของสินค้าที่ยื่นขอโดยตรง และทราบโดยทั่วไปอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและต่างประเทศว่า ‘หมอนทอง’ นั้น เป็นชื่อพันธุ์ผลไม้ทุเรียนของไทยที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก จึงไม่อาจจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าในจีนได้ รวมทั้งประสานกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและสำนักงานพาณิชย์ ณ กรุงปักกิ่ง

ทั้งนี้ มีหนังสือตอบกลับจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ทบวงกำกับดูแลตลาดของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีสาระสำคัญระบุถึงสถานการณ์การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า金枕头 (จินเจิ่นโถว) ในหมวดสินค้าที่เกี่ยวข้องกับทุเรียน 7 รายการ นอกจากนี้ ยังมีข้อเสนอแนะจากสำนักงานเครื่องหมายการค้า ทบวงกำกับดูแลตลาดของจีน ให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการปกป้องทรพย์สินทางปัญญา อาทิ การขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของตนแต่เนิ่นๆ และดำเนินการเชิงรุกเพื่อปกป้องธุรกิจของบริษัท

ส่วนกรณีเครื่องหมายการค้า金枕头 (จินเจิ่นโถว) ที่ได้มีการยื่นจดทะเบียนแล้วในจีน หากมีความเห็นต่างจากผลการพิจารณา สามารถเรียกร้องสิทธิและปกป้องผลประโยชน์ได้ ทั้งในกรณีที่เครื่องหมายการค้าดังกล่าวอยู่ในช่วงของการประกาศการพิจารณาการจดทะเบียนเบื้องต้น หรือเครื่องหมายการค้านั้นได้รับการจดทะเบียนแล้ว หรือเครื่องหมายการค้านั้นไม่ได้มีการใช้เป็นเวลาติดต่อกันนานเกิน 3 ปี หรือแม้แต่เครื่องหมายยการค้านั้นผ่านการตรวจสอบยืนยันหรือนุมัติให้เป็นชื่อทั่วไปของสินค้า ก็สามารถขอเพิกถอนได้.-สำนักข่าวไทย