การเติบโตของเศรษฐกิจชะลอตัวในระยะสั้น

เศรษฐกิจไทยเริ่มรู้สึกถึงผลกระทบจากสงครามการค้าโลกทำให้การเติบโตของเศรษฐกิจชะลอตัวในระยะสั้น แต่คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวว่ามีความมั่นใจว่าจะมีการฟื้นตัวเมื่อฝุ่นของความตึงเครียดทางการค้าทรุดลง การเติบโตทางเศรษฐกิจในไตรมาสที่สามลดลงมาอยู่ที่ 3.3% ซึ่งเป็นช่วงที่เศรษฐกิจสหรัฐฯและประเทศจีนได้รับการประกาศ

และเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการขยายตัวที่ชะลอตัวลง ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศขยายตัว 3.3% เมื่อเทียบเป็นรายปีในไตรมาสที่สามของปีนี้เทียบกับ 4.6% ในไตรมาสก่อนหน้า ไตรมาสที่เติบโตตามฤดูกาลปรับตัวในไตรมาสเป็นศูนย์ ในช่วงเก้าเดือนแรกของปีเศรษฐกิจไทยขยายตัวเฉลี่ย 4.3% การเจริญเติบโตได้รับแรงหนุนจากความต้องการภายในประเทศขณะที่อุปสงค์จากต่างประเทศชะลอตัวลงนายโทษฎร์ศิริสมภพเลขาธิการ NESDB กล่าวแถลงข่าวเมื่อวานนี้